Verwijzers

Gebiedsteams

De gebiedsteams van de gemeente Súdwest Frylân, fryske marren en noardwest fryslân kunnen hun WMO-beschikking sturen naar alex@duore.nl. Deze wordt ontvangen in een beveiligde mailomgeving.

Team
Arts

Medische verwijzers

Als u een verwijsbrief wilt sturen, kunt u deze richten naar alex@duore.nl. Deze verwijzing wordt ontvangen in een beveiligde mailomgeving.

Contact

Overweegt u een cliënt te verwijzen naar Duore? Dan kunt u contact opnemen met Alex Kingma via het 06 nummer 06 83802018 of via alex@duore.nl.

Contact